Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Profil firmy

Vážení zákazníci, radi Vás privítame na novej web stránke www.ekosap.sk

Odbremeníme Vás od povinností v zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch  


 

                                                                 

 

 
Vznik firmy sa datuje od roku 1998. V rámci svojej činnosti realizuje podnikateľské poradenstvo a služby:
  • pre držiteľov odpadov v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. - vedenie evidencií, spracovávanie a zasielanie príslušných hlásení v požadovaných termínoch, vypracovanie Havarijného plánu a pod., optimalizácia povinností voči Recyklačnému fondu
  • pre povinné osoby v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch - zabezpečenie plnenia ich povinností  - registračných, evidenčných, ohlasovacích, plnenia limitov zhodnotenia a recyklácie, vypracovanie Programu prevencie  a pod. 
  • zavedenie, udržiavanie a zdokonaľovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001 : 2005

Cieľom činnosti firmy je poskytovanie:
  • poskytovanie profesionálnych environmentálnych služieb za mimoriadne prijateľné ceny,
  • zníženie ekonomickej náročnosti klientov pri plnení si povinností  v zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch,
  • dodržiavanie zásad otvorenosti a etiky v obchodných vzťahoch

 

... profesionálne služby pre Vás

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32