Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Legislatíva - odpady

 

Ste presvedčení, že sa vyznáte v spleti zákonov ?

 

Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie informácie súvisiace s problematikou nakladania s odpadmi.

Definícia pôvodcu odpadu: 

Pôvodca odpadu je každý​, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Najdôležitejšie povinnosti držiteľa odp​adu :

- zaraďovanie odpadov ​podľa Katalógu odpadov

- vedenie evidencií podľa druhu odpadu

- ohlasovanie ustanovených  údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

- vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu

- vypracovanie dokumento​v

- Registrácia v Recykl​ačnom fonde

- výpočet poplatkov do Recyklačného fondu​

 

 

  

 

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32