Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Európska legislatíva

 

Ste predvedčení, že sa vyznáte v spleti zákonov ?


 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení   určitých smerníc

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

3. Smernica komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

... profesionálne služby pre Vás

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32