Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality

Vážení zákazníci, radi Vás privítame na novej web stránke www.ekosap.sk

 

 

Prezident podpísal nový zákon o odpadoch

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch, ktorý zavedie viacero zmien do oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia chce zákonom priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania posúdila aj Európska komisia.

V zákone o odpadoch prezident konštatoval niekoľko nejasných ustanovení, ktoré však podľa neho nezakladajú dôvod na vrátenie zákona ako celku. Andrej Kiska za také označil napríklad ustanovenie, ktoré ukladá obci povinnosť uhradiť náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Schválený zákon podľa prezidenta môže predstavovať niekoľko rizík pre hospodársku súťaž na trhu tým, že získanie exkluzívnej zmluvy s obcou jednou organizáciou negatívne ovplyvní schopnosť konkurenčnej organizácie zmluvne zabezpečiť dostatočný objem zberu, čo môže obmedzovať reálnu súťaž na relevantnom trhu.

Ministerstvo životného prostredia víta rozhodnutie prezidenta a bude dohliadať na dodržiavanie zákona v súlade so slovenskou a európskou legislatívou. Rezort je presvedčený, že nový zákon o odpadoch zaradí Slovensko aj v tejto oblasti medzi moderné a čistejšie európske krajiny, čo bude na prospech občanov, ako aj ochrany životného prostredia. Nový zákon po viac ako dvoch rokoch intenzívnej prípravy povedie k zvýšeniu miery triedenia a recyklovania a do odpadového hospodárstva vnesie transparentnosť a poriadok. Slovensko je dlhodobo na chvoste európskych štatistík, keď tri štvrtiny komunálneho odpadu končí na skládkach a bez modernej legislatívy nevie plniť ciele Európskej Únie.

Zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Momentálne totiž až 74 percent komunálneho odpadu končí na skládkach. Zákon ruší Recyklačný fond. Funkcie fondu prejdú na výrobcov a na štát. Takisto sa sprísni systém výkupu kovov od fyzických osôb. Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov. Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má zvýšiť z doterajších 160 eur na 1 500 eur.

 

SITA, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Parlament schválil nový zákon o odpadoch


Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 79 hlasmi schválili nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov. Na príprave nového zákona sa podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združených v priemyselných zväzoch, samosprávy, ako aj akademická obec. Začiatkom decembra 2014 ho v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

„Nový zákon o odpadoch je modernou legislatívou 21. storočia, ktorá prinesie novú dynamiku s cieľom motivovať ľudí triediť odpad. Za triedený odpad nebudú ľudia platiť nič, postará sa o neho priemysel zadarmo. Tak sa znížia náklady na komunálny odpad v obciach takmer o tretinu, čo je cca 30 miliónov eur," povedal minister životného prostredia Peter Žiga. "Chceme tiež obmedziť výkup šrotu tak, aby sa nepáchala trestná činnosť. Budú sprísnené podmienky pri výkupe, zároveň sa zavedú bezhotovostné platby," doplnil šéf envirorezortu.

Zákon o odpadoch zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich podľa ministra malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu.

Zákon má priniesť aj zrušenie Recyklačného fondu, ktorý už splnil svoju historickú úlohu. Funkcie fondu prejdú na výrobcov a na štát. Takisto sa sprísni systém výkupu kovov od fyzických osôb. Zberniam pribudne povinnosť uskladniť kovy na sedem dní na tzv. monitorovacom priestore, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Zberne budú využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov.

Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam, ktorých je oficiálne na Slovensku približne okolo 2 500, neoficiálne však až 7 000. Štyridsať percent sumy, ktorú občan zaplatí za uloženie odpadu na legálnej skládke, pôjde do Environmentálneho fondu. Tieto peniaze budú potom určené na likvidáciu čiernych skládok. Boj proti čiernym skládkam ostane podľa návrhu zákona v kompetencii obcí, keďže sú podľa ministerstva na túto úlohu najpovolanejšie. Zároveň má zákon v boji proti čiernym skládkam posilniť kompetencie polície. Ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur, začne polícia konať v zmysle trestného zákona. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má tiež zvýšiť z doterajších 160 eur na 1 500 eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA

Koncom januára bude parlament prerokovávať návrh zákona o odpadoch

Dňa 7. 1. 2015 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh nového zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon by mal byť prerokovávaný parlamentom 27. 1. 2015, kedy zasadne NRSR po prvýkrát v novom roku. O zákone sa bude rokovať v troch čítaniach a pokiaľ nastane jeho konečné prijatie, môžeme očakávať, že platnosť nadobudne najskôr od 1. januára 2016.

Vláda schválila návrh nového zákona o odpadoch

Návrh zákona zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich podľa ministra malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu.

Zákon má priniesť aj zrušenie Recyklačného fondu. Funkcie fondu prejdú na výrobcov a na štát. Takisto sa sprísni systém výkupu kovov od fyzických osôb. Zberniam pribudne povinnosť uskladniť kovy na sedem dní na tzv. monitorovacom priestore, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Zberne budú využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov.

Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam. Tých je podľa ministerstva oficiálne na Slovensku približne okolo 2 500, neoficiálne však až 7 000. Štyridsať percent sumy, ktorú občan zaplatí za uloženie odpadu na legálnej skládke, pôjde do Environmentálneho fondu. Tieto peniaze budú potom určené na likvidáciu čiernych skládok. Boj proti čiernym skládkam ostane podľa návrhu zákona v kompetencii obcí, keďže sú podľa ministerstva na túto úlohu najpovolanejšie. Zároveň má zákon v boji proti čiernym skládkam posilniť kompetencie polície. Ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur, začne polícia konať v zmysle trestného zákona. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má tiež zvýšiť z doterajších 160 eur na 1 500 eur. Ak zákon schváli parlament, mal by nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

 

Návrh nového zákona o odpadoch víta Únia miest Slovenska. Podľa generálneho sekretára Únie Mariána Minaroviča zákon má ambíciu principiálne riešiť závažné nedostatky odpadového hospodárenia a finančne odbremeniť mestá a obce, keďže starosť o vytriedený odpad prejde na výrobcov a dovozcov.

Autor : SITA, Odbor komunikácie MŽP

 

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32