Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ponuka služieb

Vážení zákazníci, radi Vás privítame na novej web stránke www.ekosap.sk

 

 

 

Cteným klientom ponúkame nasledovné služby:​

 

1. Úvodné environmentálne preskúmanie súčasného stavu spoločnosti z pohľadu jej pripravenosti na plnenie si povinností vyplývajúcich z legislatívy životného prostredia

2. V zmysle výsledkov z e​nvironmentálneho preskúmania spoločnosti definovanie jej povinností na základe: 

Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákona č. 119/2010 Z.​z. o obaloch

Zákona č. 137/2010 Z.​z. o ovzduší

3. ​Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti ŽP - registrácie, vypracovanie dokumentov, vedenie evidencií, podávanie hlásení, komunikácia s orgánmi štátnej správy ŽP a pod. 

4. ​Poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v environmentálnej oblasti

5. Zavedenie, udržiavanie a zdokonaľovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO  14001 : 2005​

 

TOPlist
aktualizované: 03.11.2015 15:00:32